BBV Degreaser HD - Bollnäs Bilvård Volym 800ml
  BBV Degreaser HD
  • BBV Degreaser HD

  BBV Degreaser HD

  119,00 kr
  95.2 exkl. moms
  Volym
  Delivery I lager

  1191800

  Våran väldigt omtalade Degreaser HD är en av marknadens mest effektivaste kallavfettningar som är extremt dryg och säker att använda! Löser effektivt alla typer av oljebaserad smuts samtidigt som den är skonsam på exempelvis plast, då den är extremt fettig och torkar inte in på ytan lika snabbt som de flesta icke-tixotrop avfettningar.

  Information om rekommenderande tryckspruta som passa till Degreaser HD finns i beskrivningen. 

  Munstyckes flödesberäknare

  Skriv in uppgifterna i fälten och tryck på beräkna för att få fram korrekt munstycksstorlek

  Det är väldigt viktigt att välja rätt diameter på spolmunstycket för att få optimalt tryck och skarphet i strålen. Har man för liten diameter kand det bli att högtryckstvätten inta startar. För stort kan man få dålig effekt.
  OBS! Kalkylatorn är endast för en referens, det är ingen garanti på optimal prestanda
  Referens

  Du ska ha diameter:

  Injector Nozzle

  Air Injector Nozzle

  Diffusor Nozzle


  Det snabbare och effektivare alternativet för att få bort tjära, asfalt, fett, olja eller annan svår smuts!

  Många använder oftast fel avfettning till fel sak och blir lätt besviken!

  För att effektivt kunna få bort asfaltsprickar eller tjära som många har svårt att få bort ska man använda sig av en effektiv och tixotrop avfettning som gör att man enkelt kan spola bort dem!

  Varför denna produkt?

  • Spola enkelt bort asfaltsprickar och annan smuts som i vanliga fall inte ens går bort när man svampar!
  • Minska risken för tvättrepor genom att få bort mer smuts innan mekanisk beröring på lacken!
  • Billig då den är väldigt dryg och dunstar ej som de flesta andra kallavfettningarna.
  • Skonsam på plast då den ej torkar inte lika snabbt som traditionell kallavfettning.
  • Fungerar på blöt yta då avfettningen effektivt tränger bort vattnet på ytan.

  Beskrivning

  Våran väldigt omtalade Degreaser HD är en av marknadens mest effektivaste kallalvfettningar / asfaltslösare som är extremt dryg och säker att använda! Löser effektivt alla typer av oljebaserad smuts samtidigt som den är skonsam på exempelvis plast, då den är extremt fettig och torkar inte in på ytan lika snabbt som de flesta icke tixotrop avfettningar.

  Egenskaper

  Kategori: Kallavfettning / Petroleum avfettning
  Förpackning: Flaska & Spraytrigger

  BBV’s rekommenderade instruktioner

  • Spraya på ett jämt och tunt lager på nedre delen av bilen (från handtagen.
  • Låt verka ca 5-15 minuter, (OBS som alla medel använd ej i direkt solljus eller på het yta!)
  • Spola av nerifrån och upp för att få maximal tvätteffekt!
  • Upprepa vid behov (max 2-3 gånger)
  • Spola av noggrant för att försäkra dig om att inget är kvar!

  Vilken tryckspruta kan man använda till Degreaser HD? 

  Kwazar Venus Super HD - Solvent | Kwazar Nix HD | Tryckspruta 1,5L  ↓

  Säkerhetsinformation

  Fara

  Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

  Innehåll 

  Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta;alifatnafta, tung¤¤lacknafta, tung avaromatiserad

  UFI

  U7MK-UGCM-U08M-FDDF

  Säkerhetsdatablad finns att hämta under fliken ”bilagor”

   

  Nerladdning

  SDB Degreaser HD

  SDB Degreaser HD

  Nerladdning (251.14k)