BBV Ultra Foam - Bollnäs Bilvård Volym 500ml
 • Reducerat pris
BBV Ultra Foam
 • BBV Ultra Foam

BBV Ultra Foam

96,75 kr 25%
129,00 kr
77.4 exkl. moms
Volym
Delivery I lager

1110500

Vaxfritt schampo med rengörande effekt. Tack vare sitt högre pH än de flesta schampona har BBV Ultra Foam bättre rengörande effekt men är ändå helt säkert på lackskydd och vaxer. Perfekt att använda innan du ska vaxa din bil för att få optimal fästyta för vaxet.

Extremt högskummande, vilket ger låg friktion, vilket i sig minskar risken för tvättrepor. Funkar även utmärkt i Foam Lance.

Munstyckes flödesberäknare

Skriv in uppgifterna i fälten och tryck på beräkna för att få fram korrekt munstycksstorlek

Det är väldigt viktigt att välja rätt diameter på spolmunstycket för att få optimalt tryck och skarphet i strålen. Har man för liten diameter kand det bli att högtryckstvätten inta startar. För stort kan man få dålig effekt.
OBS! Kalkylatorn är endast för en referens, det är ingen garanti på optimal prestanda
Referens

Du ska ha diameter:

Injector Nozzle

Air Injector Nozzle

Diffusor Nozzle

Vaxfritt Extremt högskummande bilschampo

Vårat senaste bilschampo är ett vaxfritt bilschampo som ger ett otroligt tjockt och löddrigt skum! Går att använda i både Foam Lance och hink! Perfekt innan vaxning/lackskydd när man inte vill ha något schampo vax som ger dålig fästyta för lackskyddet!

BBV Ultra Foam är specialiserat på att ge så bra glid och smörjande effekt som möjligt för att minska risken för tvättrepor. Ljuvlig doft av jenka tuggumi!

Denna produkt är även väldigt dryg i Foam Lance då den går att späda i upp till 1/10 och fortfarande få vädigt tjockt skum.

Varför denna produkt?

 • Extremt högskummande
 • Ger lågfriktion vilket minskar risken för tvättrepor
 • Extremt dryg produkt
 • Helt fri från vaxer!

Egenskaper

 • Kategori: Bilschampo
 • Volym/Storlek: 500ml
 • pH: 9 

Spädning

 • Foam Lance: 1/10 – Koncentrat
 • Hink metoden: 1:200- 1:300

BBV’s rekommenderade instruktioner

1. Foam Lance: Späd enligt tabellen, foama på ett jämt lager, spola av eller svampa bilen.

2. Hinkmetoden: Späd enligt tabellen, skumma gärna upp vattnet genom att spruta med högtryckstvätten i hinken eller rör om med tvätthandsken eller tvättsvampen.

Säkerhetsinformation

Fara

Orsakar allvarliga ögonskador

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur

eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Innehåll

Poly,ethylene,oxide,mono-2-propylheptyl,ether, (C9-11) Alkylalkohol, etoxilerad 

Nerladdning

SDB BBV Ultra Foam

SÄKERHETSDATABLAD

Nerladdning (159.46k)