BBV Heavy Duty Schampo - Bollnäs Bilvård Volym 473ml
  BBV Heavy Duty Schampo
  • BBV Heavy Duty Schampo

  BBV Heavy Duty Schampo

  149,00 kr
  119.2 exkl. moms
  Volym
  Delivery I Lager

  1104500

  Extra kraftfullt specialschampo med extra hög rengörande effekt. Får bort tuff trafikfilm. Schampot är även extremt hög skummande som ger en otroligt låg friktion mellan tvättsvampen och lacken, vilket minskar risken för tvättrepor.

  Funkar även i Foam Lance

  Munstyckes flödesberäknare

  Skriv in uppgifterna i fälten och tryck på beräkna för att få fram korrekt munstycksstorlek

  Det är väldigt viktigt att välja rätt diameter på spolmunstycket för att få optimalt tryck och skarphet i strålen. Har man för liten diameter kand det bli att högtryckstvätten inta startar. För stort kan man få dålig effekt.
  OBS! Kalkylatorn är endast för en referens, det är ingen garanti på optimal prestanda
  Referens

  Du ska ha diameter:

  Injector Nozzle

  Air Injector Nozzle

  Diffusor Nozzle

  Specifikationer

  • Användningsområde: Bilschampo med extra rengöringskraft
  • pH: 10.4!

  BBV's Rekommenderade instruktioner

  1. Använd direkt i en blöt tvättsvamp, ca 1-2 kapsyler. 
  2. Eller späd i en tvätthink 0.5% och "aktivera" gärna schampot genom att spraya med högtryck ned i hinken för att skumma upp schampot.
  3. Eller använd koncentrat i en Foam Lance.

  Säkerhetsinformation

  Fara

  Orsakar allvarliga ögonskador. Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatteneller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

  Innehåll 

  BENSENSULFONSYRA, 4-C10-13- SEC-ALKYLDERIVAT, FETTALKOHOL ALKOXYLERAD,2-AMINOETANOL

  Nerladdning

  SDB BBV Heavy Duty Schampo

  SDB BBV Heavy Duty Schampo

  Nerladdning (559.61k)