BBV Easy Shine - Lättarbetat bilvax med bra hållbarhet och lyster
  BBV Easy Shine 250ml
  • BBV Easy Shine 250ml

  BBV Easy Shine 250ml

  219,00 kr
  175.2 exkl. moms
  Delivery I lager

  2202250

  BBV Rating (?)

  ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 5/5

  Äntligen ett lättarbetat vax med bra hållbarhet och lyster. Låter man det torka lite längre är det som att torka av damm! 

  Munstyckes flödesberäknare

  Skriv in uppgifterna i fälten och tryck på beräkna för att få fram korrekt munstycksstorlek

  Det är väldigt viktigt att välja rätt diameter på spolmunstycket för att få optimalt tryck och skarphet i strålen. Har man för liten diameter kand det bli att högtryckstvätten inta startar. För stort kan man få dålig effekt.
  OBS! Kalkylatorn är endast för en referens, det är ingen garanti på optimal prestanda
  Referens

  Du ska ha diameter:

  Injector Nozzle

  Air Injector Nozzle

  Diffusor Nozzle

  BBV Easy Shine Lättarbetat vax som ger en djup lyster, fungerar på alla lacker och krom!

  Flytande vax med bra hållbarhet, lättarbetat och ger en djup ”wet look” samt gör bilen lättare att tvätta.

  BBV Easy Shine eller som det tidigare hette, ”Shine Extra” är vaxet för dig som vill ha det lättaretat, drygt, bra hållbarhet, djup glans och enkel bil att tvätta.

  Varför denna produkt?

  • Helt fri från silikoner
  • Hållbarhet upp till 10 månader
  • Ger djup Wet look
  • Extremt dryg, räcker till ca 10-15 personbilar

  BBV’s rekommenderade instruktioner

  1. Rengör ytan noggrant och se till att den är torr och helt ren innan applicering.
  2. Maskera gummi/plast detaljer!
  3. Skaka flaskan väl innan användning (Gäller ALLA medel / kem)
  4. Applicera sedan ett väldigt tunt lager med maskin eller applikator
  5. Låt torka ca 10 minuter
  6. Torka sedan av med mjuk mikrofiberduk
  7. (Går även att lämna i flera timmar innan avtorkning utan att det fastnar)

  Säkerhetsinformation

  Fara
  Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala/nationella bestämmelser. Produkten bedöms ej innehålla ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPVB-ämnen. Endast för yrkesmässigt bruk
  Innehåller: Kolväten, C9-C11, N-Alkaner, Isoalkaner, Cykliska, <2% aromater

  Nerladdning

  SDB BBV Easy Shine

  SÄKERHETSDATABLAD

  Nerladdning (461.28k)