BBV Toxic Wheel Cleaner - Bollnäs Bilvård Volym 1L
  BBV Toxic Wheel Cleaner
  • BBV Toxic Wheel Cleaner
  • BBV Toxic Wheel Cleaner
  • BBV Toxic Wheel Cleaner

  BBV Toxic Wheel Cleaner

  199,00 kr
  159.2 exkl. moms
  Volym
  Delivery I lager

  1355001

  Hög effektiv alkalisk fälgrengöring! Tack vare sin starka formula kan den lyfta ingrodd smuts, järnoxid, oljor m.m. Produkten är segflytande vilket gör att den kan ligga på längre och verka. BBV Toxic Wheel Cleaner är även otroligt effektiv på bruna däcksidor.

  Super stark alkalisk fälgrengöring

  Effektiv och kraftfull fälgrengöring som löser upp riktigt ingrodd smuts, järnoxid, olja, bromsdamm m.m. Funkar även riktigt bra till att lösa upp smuts på avgasrörets utblås som oftast kan vara omöjlig att få ren.

  Specifikationer

  1. Användningsområde: Fälgrengöring
  2. Förpackning: Plastflaska med säkerhetskork
  3. Rekommenderad applicering: Sprayflaska (Viton/EPDM) eller tryckspruta.
  4. pH: 13.5

  Spädning

  Kraftig: Koncentrat

  Normal: 1+1 Delar vatten

  Mild: 1+3 Delar vatten

  BBV's Rekommenderade instruktioner

  1. Tillse att fälgarna och bromsarna är tillräckligt sval.
  2. Spraya på BBV Toxic Wheel Cleaner på ytan, produkten är tixotrop, vilket gör att den kan verka längre på ytan, men kräver en bra sprayflaska/tryckspruta, vi rekommenderar Kwazar.
  3. Låt verka, vid behov arbeta med fälgborste eller annat verktyg.
  4. Låt inte produkten torka in.
  5. Spola av noggrant.

  OBS använd inte på olackade magnesiumfälgar, olackade aluminiumfälgar, olackade kromfälgar.


  Säkerhetsinformation

  Fara

  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte dimma/ångor/rök/sprej. Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning

  Innehåll

  1-Heptanol, 2-propyl-, 8EO; 2-aminoetanol; natriumhydroxid; kaliumhydroxid; 2-Propyn-1-ol, compd. with methyloxirane

  UFI

  PDAR-C3GX-510D-JSJJ

  Nerladdning

  SDB TOXIC WHEEL CLEANER

  Nerladdning (311.42k)