BBV Toxic Wheel Cleaner - Bollnäs Bilvård Volym 1L
 • Reducerat pris
BBV Toxic Wheel Cleaner
 • BBV Toxic Wheel Cleaner
 • BBV Toxic Wheel Cleaner
 • BBV Toxic Wheel Cleaner

BBV Toxic Wheel Cleaner

149,25 kr 25%
199,00 kr
119.4 exkl. moms
Volym
Delivery I lager

1355001

Högeffektiv alkalisk fälgrengöring! Tack vare sin starka formula kan den lyfta ingrodd smuts, järnoxid, oljor m.m. Produkten är segflytande vilket gör att den kan ligga på längre och verka utan att torka in. BBV Toxic Wheel Cleaner är även otroligt effektiv på bruna däcksidor och löser den biologiska smutsen effektivt.

Munstyckes flödesberäknare

Skriv in uppgifterna i fälten och tryck på beräkna för att få fram korrekt munstycksstorlek

Det är väldigt viktigt att välja rätt diameter på spolmunstycket för att få optimalt tryck och skarphet i strålen. Har man för liten diameter kand det bli att högtryckstvätten inta startar. För stort kan man få dålig effekt.
OBS! Kalkylatorn är endast för en referens, det är ingen garanti på optimal prestanda
Referens

Du ska ha diameter:

Injector Nozzle

Air Injector Nozzle

Diffusor Nozzle

Super stark alkalisk fälgrengöring

Effektiv och kraftfull fälgrengöring som löser upp riktigt ingrodd smuts, järnoxid, olja, bromsdamm m.m. Funkar även riktigt bra till att lösa upp smuts på avgasrörets utblås som oftast kan vara omöjlig att få ren.

Specifikationer

 1. Användningsområde: Fälgrengöring
 2. Förpackning: Plastflaska med säkerhetskork
 3. Rekommenderad applicering: Sprayflaska (Viton/EPDM) eller tryckspruta.
 4. pH: 13.5

Spädning

Kraftig: Koncentrat

Normal: 1+1 Delar vatten

Mild: 1+3 Delar vatten

BBV's Rekommenderade instruktioner

 1. Tillse att fälgarna och bromsarna är tillräckligt sval.
 2. Spraya på BBV Toxic Wheel Cleaner på ytan, produkten är tixotrop, vilket gör att den kan verka längre på ytan, men kräver en bra sprayflaska/tryckspruta, vi rekommenderar Kwazar.
 3. Låt verka, vid behov arbeta med fälgborste eller annat verktyg.
 4. Låt inte produkten torka in.
 5. Spola av noggrant.

OBS använd inte på olackade magnesiumfälgar, olackade aluminiumfälgar, olackade kromfälgar.


Säkerhetsinformation

Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte dimma/ångor/rök/sprej. Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning

Innehåll

1-Heptanol, 2-propyl-, 8EO; 2-aminoetanol; natriumhydroxid; kaliumhydroxid; 2-Propyn-1-ol, compd. with methyloxirane

UFI

PDAR-C3GX-510D-JSJJ

Nerladdning

SDB TOXIC WHEEL CLEANER

Nerladdning (311.42k)