BBV Iron X V2 - Volym: 473ml - Bollnäs Bilvård Volym 800ml
  BBV Iron X V2
  • BBV Iron X V2

  BBV Iron X V2

  269,00 kr
  215.2 exkl. moms
  Volym
  Delivery I Lager

  1365800

  Otroligt effektiv flygrostborttagare med aktiva ämnen som jobbar stenhårt för att bearbeta och få bort all eländig flygrost och järnpartiklar innan den gör permanent skada på lacken. 

  Flygrost är något många glömmer eller inte vet om, det är viktigt att få bort dessa innan de deformerar lacken på djupet, gör man inte det behövs det polering och i vissa fall våtslipning vilket är antingen dyrt, tidskrävande, svårt eller alla tre.

  Information om rekommenderande tryckspruta som passa till Iron X V2 finns i beskrivningen. 

  Munstyckes flödesberäknare

  Skriv in uppgifterna i fälten och tryck på beräkna för att få fram korrekt munstycksstorlek

  Det är väldigt viktigt att välja rätt diameter på spolmunstycket för att få optimalt tryck och skarphet i strålen. Har man för liten diameter kand det bli att högtryckstvätten inta startar. För stort kan man få dålig effekt.
  OBS! Kalkylatorn är endast för en referens, det är ingen garanti på optimal prestanda
  Referens

  Du ska ha diameter:

  Injector Nozzle

  Air Injector Nozzle

  Diffusor Nozzle

  Ta bort skadliga järnpartiklar och flygrost från lacken innan den gör permanent skada!

  Flygrost är något många glömmer eller inte vet om, det är viktigt att få bort dessa innan de deformerar lacken på djupet, gör man inte det behövs det polering och i vissa fall våtslipning vilket är antingen dyrt, tidskrävande, svårt eller alla tre.

  Varför denna produkt?:

  • Mer aktiva ämnen som effektivt tar bort flygrosten på din bil
  • Löser völdigt effektivt och bra flygrost och eländiga järnpartiklar.
  • Aktivator som visar exakt vart det finns flygrost och vilka områden som blir mest utsatt.

  Vilken tryckspruta kan man använda till Iron X V2? 

  Tryckspruta 1,5L  ↓

  Säkerhetsinformation

  Varning

  Skadligt vid förtäring

  Kan orsaka allergisk hudreaktion

  Orsakar allvarlig ögonirritation

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård

  Förvaras oåtkomligt för barn

  Undvik att inandas gaser, dimma, ångor eller sprej

  Använd skyddshandskar och ögonskydd

  Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp

  Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

  Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

  Innehåll 

  NATRIUMTIOGLYKOLAT
  Nerladdning

  SDB BBV Iron X V2

  SDB BBV Iron X V2

  Nerladdning (231.06k)