Förtvätt BBV Prewash Foam - Bollnäs Bilvård Volym 1L
  BBV Prewash Foam
  • BBV Prewash Foam

  BBV Prewash Foam

  169,00 kr
  135.2 exkl. moms
  Volym
  Delivery I lager

  1202001

  BBV Prewash är en alkalisk avfettning som effektivt tar bort organisk smuts såsom vägdamm, insekter, fågelspillning, trafikfilm mm. Efterlämnar en ren och snygg yta! Produkten säljs som KONCENTRAT!

  Går mycket bra att använda i Foam Lance då medlet är högskummande och kan spädas.

  OBS! Vissa fönsterlister, rena metall fälgar etc kan reagera negativt med BBV Prewash Foam pga styrkan. Prova först på liten yta!!

   BBV Prewash Foam

  Den starkaste alkaliska avfettningen vi har!

  Specifikationer

  • Användningsområde: Extra starkt förtvättsmedel / alkalisk avfettning
  • pH: 13

  BBV Prewash är en alkalisk avfettning som effektivt tar bort organisk smuts såsom vägdamm, insekter, fågelspillning, trafikfilm mm. Efterlämnar en ren och snygg yta! Produkten säljs som KONCENTRAT!

  ∑Går mycket bra att använda i Foam Lance då medlet är högskummande och kan spädas.

   

  INSEKTER!
  Om du har problem med att få bort insekter är detta produkten för dig, späd 1+9 delar vatten i en sprayflaska och spraya på i fronten och låt verka 2-3 minuter, spola av med högtryckstvätt. Insektsproblemet ett minne blott.

  BBV Prewash är extremt prisvärt då produkten är koncentrat, se liter priser i tabellen nedan!

  Varför denna produkt?

  • Extremt effektiv
  • Minskar risken för tvättrepor
  • Löser flugor och insekter snabbt och enkelt
  • BILLIG!
  • Fungerar utmärkt i Foam Lance och Spray flaska!

  BBV’s rekommenderade instruktioner ( Foam Lance )

  1. Häll i koncentrat i BBV Foam Lance 1,25  eller BBV Ultra Performance Foamer
  2. Späd produkten med hjälp av justerskruven på Foam Lancen!
  3. Applicera ett jämt skum lager över hela bilen
  4. Låt verka 1-3 minuter, låt inte produkten torka in på ytan.
  5. Spola med högtryckstvätt nerifrån och upp för bästa rengöring.
  6. Undivk Direkt solsken

  BBV’s rekommenderade instruktioner ( Spray Flaska )

  1. Späd BBV Prewash Foam enligt tabellen nedan.
  2. Använd en sprayflaska som tål alkalisk avfettning (EPDM / VITON)
  3. Spraya ett jämt lager över hela bilen eller där det behövs.
  4. Låt verka 1-3 minuter, låt inte produkten torka in på ytan.
  5. Spola med högtryckstvätt nerifrån och upp för bästa rengöring.
  6. Undvik Direkt solsken

  OBS! Vissa chrome lister, rena metall fälgar etc kan reagera negativt med BBV Prewash Foam pga styrkan. Prova först på liten yta!!

  Spädning (Färdigblandad liter pris)

  Extra mild: 1 + 199 delar vatten.  (1,18kr/L)

  Mild: 1 + 99 delar vatten. (1,69kr/L)

  Normal: 1 + 29 delar vatten. (5,63kr/L)

  Kraftig: 1 + 19 delar vatten. (8,45kr/L)

  Extra kraftig: 1 + 9 delar vatten. (16.9kr/L)

  Foam Lance - Koncentrat! 

  BBV's alkalier skillnad

   
   
   

  Säkerhetsinformation

  Säkerhetsinformation

  Fara

  Orsakar allvarliga ögonskador.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

  Innehåll 

  Innehåller: Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

  UFI

  RHX4-82TJ-VUPG-2JR4

  Säkerhetsdatablad finns att hämta under fliken ”bilagor”

  Nerladdning

  SDB Prewash Foam 22

  SDB Prewash Foam 22

  Nerladdning (142.37k)