BBV Arti Green - Bollnäs Bilvård Volym 5L
  BBV Arti Green
  • BBV Arti Green

  BBV Arti Green

  339,00 kr
  271.2 exkl. moms
  Volym
  Delivery I lager

  1201005

  BBV Arti Green är en alkalisk avfettning som kan användas som förtvätt vid varje tvätt, den är väldigt skonsam på lister, plast och lackskydd men löser ändå effektivt upp biologisk smuts som fågelspillning, vägdamm, insekter mm.

  Information om rekommenderande trycksprutor som passa till Arti Green finns i beskrivningen. 

  Munstyckes flödesberäknare

  Skriv in uppgifterna i fälten och tryck på beräkna för att få fram korrekt munstycksstorlek

  Det är väldigt viktigt att välja rätt diameter på spolmunstycket för att få optimalt tryck och skarphet i strålen. Har man för liten diameter kand det bli att högtryckstvätten inta startar. För stort kan man få dålig effekt.
  OBS! Kalkylatorn är endast för en referens, det är ingen garanti på optimal prestanda
  Referens

  Du ska ha diameter:

  Injector Nozzle

  Air Injector Nozzle

  Diffusor Nozzle

  Arti Green  löser effektivt vägdamm, vägfilm, insekter och mer!

  BBV Arti Green är en alkalisk avfettning som kan användas som förtvätt vid varje tvätt, den är väldigt skonsam på lister, plast och lackskydd men löser ändå effektivt upp biologisk smuts som fågelspillning, vägdamm, insekter mm.

  BBV Arti Green fungerar även perfekt i kombination med en Foam Lance, då applicerar man Arti Green i ett tjockt skum, vilket ger ökad effekt då skummet drar ned smutsen samt att medlet får längre verkningstid.

  Arti Green går även att använda på verkstadsgolv, tak, fasader, utemöbler och andra tåliga ytor.

   Behöver du starkare avfettning? Prova våran BBV Prewash Foam, våran starkaste alkaliska förtvätt, ca 4 gånger så mer effektiv och snabbverkande!

  Specifikationer

  • Användningsområde: Förtvättsmedel / alkalisk avfettning
  • pH: 12

  Varför denna produkt?

  • Löser effektivt biologisk smuts!
  • Minskar risken för tvättrepor!
  • Sparar tid

  Spädning

  • Extra mild: 1 + 49 delar vatten.
  • Mild: 1 + 29 delar vatten.
  • Normal: 1 + 19 delar vatten.
  • Kraftig: 1 + 9 delar vatten.
  • Extra kraftig: 1 + 4 delar vatten.
  • Foam lance-  Koncentrat.

  BBV’s rekommenderade instruktioner

  OBS! Kan påverka chrome & aluminiumlister negativt, prova först på liten yta.

  1. Vid behov, använd kallavfettning först.
  2. Applicera med sprayflaska eller Foam Lance
  3. (OBS kom ihåg att Foam Lancen späder mellan 1:20- 1:60, därför rekommenderar vi koncentrat i Foam Lance)
  4. Applicera ett jämt lager på bilen
  5. Låt verka 2-5 min
  6. Undvik direkt solljus, varma ytor och att produkten torkar in.
  7. Spola av med högtryck nerifrån och upp för maximal tvätteffekt.
  8. Njut av resultatet och fortsätt sedan tvätta utan oro eftersom att du nu är säker på att bilen är så ren som möjligt inför nästa steg

  Vilken tryckspruta kan man använda till Arti Green?

  Kwazar Venus Super HD - Alkaline | Kwazar Mercery Super HD - Alkaline 1L/500ml | Tryckspruta 1,5L  ↓

  BBV's alkalier skillnad

   
   
   

  Säkerhetsinformation

  Fara

  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Skyddsangivelser

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandasinte dimma/ångor/rök/sprej. Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning.. ID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. ID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].

  Innehåll

  1-Heptanol, 2-propyl-, 8EO; kaliumhydroxid

  UFI

  WGDA-GQ43-D00K-9MEF

  Nerladdning

  SDB BBV Arti Green

  SDB BBV Arti Green

  Nerladdning (316.81k)