BBV Arti Green Foam - Bollnäs Bilvård Volym 1L
  BBV Arti Green Plus
  • BBV Arti Green Plus

  BBV Arti Green Plus

  129,00 kr
  103.2 exkl. moms
  Volym
  Delivery I lager

  1211001

  En ny uppgraderad version av våran klassiker BBV Arti Green. Tjockare skum, dubbel rengöringskraft mot tidigare, men skonsammare på lister och andra känsliga ytor. Fungerar utmärkt i Foam Lance eller att späda i en vanlig sprayflaska med vatten.
  Säljs i superkoncentrat!

  Information om rekommenderande trycksprutor som passa till Arti Green Plus finns i beskrivningen. 

  Max 5 under kampanj

  Munstyckes flödesberäknare

  Skriv in uppgifterna i fälten och tryck på beräkna för att få fram korrekt munstycksstorlek

  Det är väldigt viktigt att välja rätt diameter på spolmunstycket för att få optimalt tryck och skarphet i strålen. Har man för liten diameter kand det bli att högtryckstvätten inta startar. För stort kan man få dålig effekt.
  OBS! Kalkylatorn är endast för en referens, det är ingen garanti på optimal prestanda
  Referens

  Du ska ha diameter:

  Injector Nozzle

  Air Injector Nozzle

  Diffusor Nozzle

  Specifikationer

  • Användningsområde: Alkalisk avfettning / Förtvättsmedel
  • Typ: Vaxsäker
  • pH: 12

  BBV's Rekommenderade instruktioner

  Applicera med sprayflaska eller Foam Lance. Låt produkten verka ca 2-5 min. Låt inte produkten torka in på ytan. Spola sedan av med högtryck nerifrån och upp för bästa rengöring.Undvik att tvätta i direkt solljus.

  Spädning

  • Extra mild: 1 + 49 delar vatten.
  • Mild: 1 + 29 delar vatten.
  • Normal: 1 + 19 delar vatten.
  • Kraftig: 1 + 9 delar vatten.
  • Extra kraftig: 1 + 4 delar vatten.
  • Foam lance-  Koncentrat.


  Vilken tryckspruta kan man använda till Arti Green Plus? 

  Kwazar Venus Super HD - Alkaline | Kwazar Mercery Super HD - Alkaline 1L/500ml | Tryckspruta 1,5L  ↓

  Säkerhetsinformation

  Fara Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Använd skyddshandskar och ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

  Innehåll

  2-PROPYLHEPTANOLETOXILAT, 5-<15% Nonjoniska tensider.

  BBV's alkalier skillnad

   
   
   

  Nerladdning

  SDB Arti Green plus PDF

  SDB Arti Green plus PDF

  Nerladdning (330.03k)