BBV SiO2 Glass Sealant - Bollnäs Bilvård Volym 30ml
  BBV SiO2 Glass Sealant
  • BBV SiO2 Glass Sealant
  • BBV SiO2 Glass Sealant

  BBV SiO2 Glass Sealant

  249,00 kr
  199.2 exkl. moms
  Volym
  Delivery I Lager

  3503030

  Behandlingen ger vindrutan ökad slitstyrka och vattenavvisande egenskaper. Dessutom ökar kontrasten och reflexerna reduceras vid regn- och mörkerkörning. Undersökningar visar att sikten förbättras med upp till 34%.

  Förutom säkerhetsaspekterna blir vindrutan lättare att tvätta, förbrukningen av spolarvätska minskar samtidigt som det blir enklare att skrapa bort snö och is på vintern.

  Munstyckes flödesberäknare

  Skriv in uppgifterna i fälten och tryck på beräkna för att få fram korrekt munstycksstorlek

  Det är väldigt viktigt att välja rätt diameter på spolmunstycket för att få optimalt tryck och skarphet i strålen. Har man för liten diameter kand det bli att högtryckstvätten inta startar. För stort kan man få dålig effekt.
  OBS! Kalkylatorn är endast för en referens, det är ingen garanti på optimal prestanda
  Referens

  Du ska ha diameter:

  Injector Nozzle

  Air Injector Nozzle

  Diffusor Nozzle

  Med BBV SiO2 Glass Sealant får du bättre sikt, bättre vattenavvisande effekt samt smutsavvisande effekt som gör att insekter och fågelspillning inge fäster lika hårt på ytan, fungerar även lika med is och frost som går bort mycket lättare. 

  Specifikationer

  • Användningsområde: Keramisk glasförsegling för glasytor
  • Volym: 10ml & 30ml
  • SiO2 mängd: Hela 8%!

  Instruktioner:

  • Rengör glaset noga, det är viktigt att ytan är helt ren.
  • Applicera glasförseglingen på duken.
  • Stryk ut förseglingen över glaset i jämna vertikala och horisontella rörelser. Var extra noga att inte komma åt kanterna runt rutan, för att undvika att kvarvarande fukt eller smutts fastnar i duken.
  • Låt förseglingen härda i 10-15min. Torka sedan av glaset med luddfri mikrofiberduk. Fukta duken lätt med vatten för att underlätta avtorkningen.
  • Låt förseglingen härda klart i ostörd miljö i ca 2h.

   Tips! Rengör eller byt torkarbladen i samband med behandlingen.

  Hållbarhet:

  Behandlingen varar upp till 1 år eller 2000 mil.

  Innehåll:

  10ml SiO2 Glass Sealant (räcker till 1 st vindruta och 2 sidorutor)
  1st Appliceringsduk
  1 par puderfria vinylhandskar

  Bra att ha till:

  Sprayflska med vatten
  Microfiberduk

   

  Säkerhetsinformation

  Fara

  Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

  Skyddsangivelser

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas tillen godkänd avfallsanläggning

  Innehåll 

  Propanol 2

  Nerladdning

  SDB BBV SiO2 Glass Sealant

  SÄKERHETSDATABLAD

  Nerladdning (305.7k)