ULTI Ceramic V3 - 36 Månaders lackskydd - Tål starka avfettningar
  ULTI Ceramic V3 30ml
  • ULTI Ceramic V3 30ml

  ULTI Ceramic V3 30ml

  599,00 kr
  479.2 exkl. moms
  Delivery I lager

  UL05030

  ULTI Ceramic V3 är tredje versionen av ett utvecklat keramiskt lackskydd som bildar ett hårt skal över de behandlade ytorna. Ger en extremt smuts- & vattenavvisande yta, vilket gör underhållet mycket lättare då smuts & vatten inte fäster lika hårt. Produkten är även UV-skyddande vilket motverkar oxidation & blekning. Ger ett extremt djup & glans. ULTI Ceramic V3 är även mindre riskabel att applicera jämfört med många andra keramiska lackskydd, detta för att ”Flash-tiden” är mycket längre, vilket ger ett större tidsutrymme vid applicering. 

  Specifikationer

  • Användningsområde: Keramisk lackförsegling
  • Hållbarhet: 36 månader
  • 30ml räcker till 1 personbil, för större SUV (XC90, X5, Model X) rekommenderar vi 60ml
  • Kompatibla material: Lack, plast, gummi, Gelcoat, Folie (matt & blank),
  • Appliceringstid: 30-60 minuter
  • Rekommenderad temperatur: 16-24°C

  Varför denna produkt?

  • Slitstarkt skydd, ger extremt bra vatten- & smutsavvisande effekt som underlättar underhåll av fordonet.
  • UV-Skyddande.
  • Enklare & mindre riskabel att applicera än många andra keramiska lackskydd.
  • Tål avfettning och starkare kem. 
  • Ger en djup wet look

  BBV's Rekommenderade instruktioner

  Tillse att ytan är ren, torr & sval. Applicera ej i direkt solljus. Vid torr applicering använd ULTI PreClean. Skaka flaskan noggrant innan användning. Använd skyddshandskar. Använd alltid rena och torra microfiberdukar.

  1. Använd valfri applikator för keramiska skydd, vi rekommenderar Gtechniq AP2 Applikator
  2. Fukta sedan duken med ca 6 droppar.
  3. Arbeta sedan i raka överlappande rörelser på en yta (ca 50x50cm)
  4. Torka sedan av överflödet med en microfiberduk, det är viktigt att verkligen få bort överflödet så ytan är helt fri från ränder. (Ta en ny färsch microfiberduk om den börjar bli mättad med medel)
  5. Fyll sedan på med medel och arbeta nästa yta, överlappa tidigare yta med ca 1-2 cm för att verkligen få det heltäckande.
  6. Efter första lagret på fordonet är behandlat så låt det härda i ca 2 timmar. Då är det dags för det andra lagret.Repetera applicering exakt lika men ta en ny appliceringsduk.
  7. Efter andra appliceringen är slutförd bör den torka i minst 2 timmar till innan användning.
  8. Efter 2 timmar kan man med fördel applicera ett lager ULTI Ceramic Spray eller ULTI Ceramic Sealant för ökad effekt och hållbarhet. Bilen bör inte tvättas inom 72 timmar efter behandling. 

  Varning

  Irriterar huden, Orsakar allvarlig ögonirritation

  Skyddsangivelser

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård, Förvaras oåtkomligt för barn, Använd skyddshandskar och ögonskydd, VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja, Vid hudirritation: Sök läkarhjälp, Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

  Innehåll

  Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

  Nerladdning

  SDB ulti ceramic v3

  Nerladdning (224.39k)