Chemical Guys Microfiber Wash 473ml - Bollnäs
  • Reducerat pris
Chemical Guys Microfiber Wash 473ml
  • Chemical Guys Microfiber Wash 473ml

Chemical Guys Microfiber Wash 473ml

175,50 kr 10%
195,00 kr
140.4 exkl. moms

(10,97 kr per tvätt)

Delivery I Lager

CWS_201_16

Många tvättar sina mikrofiberdukar i vanligt tvättmedel, nästan alla tvättmedel till kläderna stänger igen cellerna i mikrofibern för att få en vattenavvisande effekt, det är motsatsen till vad man vill ha i en mikrofiberduk som ska kunna absorbera så mycket som möjligt. Därför är det viktigt med en bra mikrofiber tvätt som behåller dukens egenskaper.

Munstyckes flödesberäknare

Skriv in uppgifterna i fälten och tryck på beräkna för att få fram korrekt munstycksstorlek

Det är väldigt viktigt att välja rätt diameter på spolmunstycket för att få optimalt tryck och skarphet i strålen. Har man för liten diameter kand det bli att högtryckstvätten inta startar. För stort kan man få dålig effekt.
OBS! Kalkylatorn är endast för en referens, det är ingen garanti på optimal prestanda
Referens

Du ska ha diameter:

Injector Nozzle

Air Injector Nozzle

Diffusor Nozzle

Chemical Guys Microfiber Wash är speciellt utvecklar för att ge dina mikrofiber produkter så lång livslängd som möjligt. Vanligt tvättmedel till kläderna stänger igen cellerna i mikrofibern för att få en vattenavvisande effekt, det är motsatsen till vad man vill ha i en mikrofiberduk som ska kunna absorbera så mycket som möjligt. Därför är det viktigt med en bra mikrofiber tvätt som behåller dukens egenskaper. 

Produkten är mycket koncentrerad, en 475ml flaska räcker till ungefär 16 fulla maskintvättar!

Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta med mycket tvål och vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp