BBV White Dressing - Bollnäs Bilvård Volym 473ml
  • Reducerat pris
BBV White Dressing
  • BBV White Dressing
  • BBV White Dressing
  • BBV White Dressing
  • BBV White Dressing
  • BBV White Dressing

BBV White Dressing

149,25 kr 25%
199,00 kr
119.4 exkl. moms
Volym
Delivery I Lager

3022473

Vattenbaserad vinylglans för gummi, vinyl och plastdetaljer in och utvändigt.
White dressing är helt fri från lösningsmedel och kan därför även användas på känsliga ytor.
Återskapar lystern på slitna plast och gummidetaljer, ger samtidigt en skyddande finish som bevarar ”ny känslan”.

Munstyckes flödesberäknare

Skriv in uppgifterna i fälten och tryck på beräkna för att få fram korrekt munstycksstorlek

Det är väldigt viktigt att välja rätt diameter på spolmunstycket för att få optimalt tryck och skarphet i strålen. Har man för liten diameter kand det bli att högtryckstvätten inta startar. För stort kan man få dålig effekt.
OBS! Kalkylatorn är endast för en referens, det är ingen garanti på optimal prestanda
Referens

Du ska ha diameter:

Injector Nozzle

Air Injector Nozzle

Diffusor Nozzle

Specifikationer

  • Användningsområde: Plast och gummi förnyare
  • pH: 7

Kan användas till Däck, motorutrymme, lister, paneler och mycket mera.
Användning: Produkten är färdig för användning.
För ett mattare resultat späd produkten med vatten.

Applicera med sprayflaska eller svamp i ett tunt lager, eftertorka med torkduk vid behov.
Använd inte produkten på ytor som kan äventyra säkerheten, såsom golvmattor, pedaler eller ratt.

Säkerhetsinformation

Varning

Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. Använd ögonskydd/handskar. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Innehåll 

< 5%: NONJONISKA TENSIDER, PARFYM.

UFI

FX0N-Q4RQ-1107-EJTQ.

Nerladdning

SDB BBV White Dressing

SDB BBV White Dressing

Nerladdning (218.87k)