Lackrengörings kit - Basic - Bollnäs Bilvård AP5-Pack 6952-defaultCombination

Lackrengörings kit - Basic

VÄLJ RÄTT VOLYM I PAKETET


Volym
 • 1L
 • 2,5L
 • 5L


Volym
 • 500ml
 • 2,5L
 • 5L


339,00 kr 12,4%
387,00 kr
271.200312 exkl. moms
Delivery Tillfälligt slut | I lager om ca 1-2 veckor.

PAKETBESKRIVNING

Lackrengörings kit - Basic

Med detta kit får du lacken väldigt ren, du tar bort de vanligaste smutserna 

PAKETINNEHÅLL

Våran väldigt omtalade Degreaser HD är en av marknadens mest effektivaste kallavfettningar som är extremt dryg och säker att använda! Löser effektivt alla typer av oljebaserad smuts samtidigt som den är skonsam på exempelvis plast, då den är extremt fettig och torkar inte in på ytan lika snabbt som de flesta icke-tixotrop avfettningar.

Information om rekommenderande tryckspruta som passa till Degreaser HD finns i beskrivningen. Det snabbare och effektivare alternativet för att få bort tjära, asfalt, fett, olja eller annan svår smuts!

Många använder oftast fel avfettning till fel sak och blir lätt besviken!

För att effektivt kunna få bort asfaltsprickar eller tjära som många har svårt att få bort ska man använda sig av en effektiv och tixotrop avfettning som gör att man enkelt kan spola bort dem!

Varför denna produkt?

 • Spola enkelt bort asfaltsprickar och annan smuts som i vanliga fall inte ens går bort när man svampar!
 • Minska risken för tvättrepor genom att få bort mer smuts innan mekanisk beröring på lacken!
 • Billig då den är väldigt dryg och dunstar ej som de flesta andra kallavfettningarna.
 • Skonsam på plast då den ej torkar inte lika snabbt som traditionell kallavfettning.
 • Fungerar på blöt yta då avfettningen effektivt tränger bort vattnet på ytan.

Beskrivning

Våran väldigt omtalade Degreaser HD är en av marknadens mest effektivaste kallalvfettningar / asfaltslösare som är extremt dryg och säker att använda! Löser effektivt alla typer av oljebaserad smuts samtidigt som den är skonsam på exempelvis plast, då den är extremt fettig och inte torkar in på ytan lika snabbt som de flesta icke tixotrop avfettningar.

Egenskaper

Kategori: Kallavfettning / Petroleum avfettning
Förpackning: Flaska & Spraytrigger

BBV’s rekommenderade instruktioner

 • Spraya på ett jämt och tunt lager på nedre delen av bilen (från handtagen.
 • Låt verka ca 5-15 minuter, (OBS som alla medel använd ej i direkt solljus eller på het yta!)
 • Spola av nerifrån och upp för att få maximal tvätteffekt!
 • Upprepa vid behov (max 2-3 gånger)
 • Spola av noggrant för att försäkra dig om att inget är kvar!

Vilken tryckspruta kan man använda till Degreaser HD? 

Kwazar Venus Super HD - Solvent | Kwazar Nix HD | Tryckspruta 1,5L  ↓

Säkerhetsinformation

Fara

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Innehåll 

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta;alifatnafta, tung¤¤lacknafta, tung avaromatiserad

UFI

U7MK-UGCM-U08M-FDDF

Säkerhetsdatablad finns att hämta under fliken ”bilagor”

 

Datablad

Kemtyp
Kallavfettning

Tar bort skadliga järnpartiklar och flygrost från lacken innan den gör permanent skada!

Flygrost är något många glömmer eller inte vet om, det är viktigt att få bort flygrosten innan den deformerar lacken på djupet. Gör man inte det behövs det polering och i vissa fall våtslipning vilket är antingen dyrt, tidskrävande, svårt eller alla tre.

Information om rekommenderande tryckspruta som passa till Iron X finns i beskrivningen. 


Ta bort skadliga järnpartiklar och flygrost från lacken innan den gör permanent skada!

Flygrost är något många glömmer eller inte vet om, det är viktigt att få bort flygrosten innan den deformerar lacken på djupet, gör man inte det behövs det polering och i vissa fall våtslipning vilket är antingen dyrt, tidskrävande, svårt eller alla tre.

Varför denna produkt?

 • Enkelt och säker att använda.
 • Löser effektivt flygrost, järnpartiklar.
 • Unik aktivator så man lätt kan se vart det är flygrost.

Beskrivning

Våran Iron X är en super effektiv rostlösare som effektivt löser upp flygrost och järnpartiklar i lacken för att minska chansen för att de gör permanent skada. Produkten är lätt att använda och ofarlig om man är försiktig. Går att använda på fälgar, däck, lack, plast, glas. Bör undvika oskyddade chrome lister då dessa kan ärga om man låter det verka för länge eller inte spolar av riktigt.

Egenskaper

 • Kategori: Rostlösare
 • Förpackning: Flaska & Spraytrigger
 • pH: 7,5
 • Syra: Nej

 

BBV’s rekommenderade instruktioner

1. Vid behov, avfetta först bilen med kallavfettning och alkalisk avfettning och spola bort den värsta smutsen.

2. Spraya på på bilens utsatta ställen, oftast under handtagen och nära skärmarna.

3.  Låt verka 2-5 minuter.

4. Spola noggrant av.

Vilken tryckspruta kan man använda till Iron X?

Tryckspruta 1,5L  ↓

Säkerhetsinformation

Varning

Skadligt vid förtäring

Kan orsaka allergisk hudreaktion

Skyddsangivelser

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Innehåll 

sodium mercaptoacetate; (R)-p-mentha-1,8-dien, citral

UFI

QGRS-KPV8-M00A-RX7Q

Datablad

Kemtyp
Flygrostlösare

Hög effektiv insektsborttagning! Spola lätt av insekter!

BBV Bug Eater löser effektivt upp insekter, fågelspillning och annan biologisk smuts! Avsedd för främre delen av bilen men fungerar även att använda över hela bilen för att lösa ingrodd smuts!


Hög effektiv insektsborttagning! Spola lätt av insekter!

BBV Bug Eater löser effektivt upp insekter, fågelspillning och även annan biologisk smuts! Avsedd för främre delen av bilen men fungerar även att använda över hela bilen för att lösa ingrodd muts!

Varför denna produkt?

· Löser insekter så dem går enkelt att spola bort!

· Snäll på lackskydd och vax!

· Löser även anna biologisk smuts som exempelvis vägfilm och damm!

Beskrivning

Många har problem med att få bort insekter på bilen. Det man absolut inte ska göra är att försöka få bort insekter mekaniskt. Använd det rätta medlet och underlätta för dig själv med ett bra resultat. Skonsamt för dig och lacken. BBV Bug Eater sprayar du på torr eller blöt yta, låt verka ca 2-5 minuter, spola av. Upprepa om det behövs.

Egenskaper

Kategori: Insektsborttagning, alkalisk avfettning
Volym/Storlek: 500ml
Förpackning: Plastflaska med spraytrigger
pH: -
Syra: -
Hållbarhet: -

BBV’s rekommenderade instruktioner

1. Spraya på BBV Bug Eater på torr eller blöt yta, är ytan väldigt smutsig spola av det värsta.

2. Låt verka 1-5 minuter

3. Spola av noggrant uppifrån och ned

4. Upprepa vid behov.

Säkerhetsinformation